Home / Information / Garantie / Pelletkachels

pelletkachel_vragen

Garantieregeling Pelletkachels

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij maar liefst 5 jaar garantie geven op de body van de Nordic Fire haard. Onze haarden zijn bovendien CE-gekeurd voor alle Euro-landen.
De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de aankoopnota. Het garantiebewijs kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van belang dat deze volledig is ingevuld zodat duidelijk is dat de haard op juiste wijze is aangesloten.

Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is Nordic Fire bv bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis ter vervanging aan de installateur toe te zenden zonder vergoeding onzerzijds voor het demonteren en monteren. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening. Gevolgkosten worden uitgesloten.

Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de installateur deze niet kan opheffen, dan is Nordic Fire bv uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hier voor zorg te dragen.

Helaas moeten we ook enkele uitsluitingen maken. Aangezien sommige situaties kunnen leiden tot schade aan de pelletkachel, welke juist voorkomen hadden kunnen worden. Vandaar dat we hierop wijzen.
Situaties waarbij de garantie vervalt en niet meer van toepassing is:

 • De haard niet door een aangewezen Nordic Fire dealer of op onvakkundigewijze is geïnstalleerd.
 • De installatie afwijkt van hetgeen door Nordic Fire is voorgeschreven.
 • Het toestel niet minimaal 1x per jaar of minimaal elke 2200 uur volledig wordt gereinigd door de installateur.
 • De pelletkachel niet minimaal 1x per jaar wordt gereinigd of tenminste elke 2200 uur.
 • Men geen EN+A1 gekeurde pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets kunnen teveel stof bevatten of bevatten niet altijd de juiste houtsoorten, waardoor een slechte verbranding of schade kan ontstaan.
 • Men pellets van hardhout gebruikt.
 • Aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan;
 • Aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons;
 • Parameters zijn gewijzigd zonder overleg met de installateur (of medewerkers van Nordic Fire bv);
 • Het toestel van eigenaar is veranderd;
 • De richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd;

Extra aanvullingen:

Breuk in glas of keramiek valt buiten de garantie. M.u.v. schade veroorzaakt door transport welke in opdracht van Nordic Fire is uitgevoerd. Deze schade dient direct na aanlevering gemeld te worden.

Op de volgende onderdelen geldt een garantie termijn van 2 jaar: display, vijzelmotor, rookgasventilator, ruimteventilator en printplaat, branderbakje,binnenbekleding en overige technische onderdelen van de pelletkachel.

Een pelletkachel met CV aansluiting dient op een goede schoorsteen aangesloten te zijn welke voldoet aan de richtlijnen die gelden voor normale houtkachels.

Stof in pellets en onjuiste pellets kunnen funest zijn voor uw pelletkachel. Stof kan grote problemen veroorzaken en leiden tot brand. Het is van belang om de juiste pellets te gebruiken en de kachel zoveel mogelijk te ontdoen van stof. (Controleer het reservoir, vijzel en alle rookgaskanalen met regelmaat)

Pelletkachels zijn bedoelt als bijverwarming. Verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, schade, direct of indirect, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de pelletkachel Mocht
niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhalen.

Het is van belang dat we uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de registratie van deze garantieregeling. Vandaar dat de volgende gegevens dient op te sturen:

– Kopie aankoopnota
– Ingevuld garantieformulier

U kunt deze gegevens opsturen naar:

Nordic Fire b.v.
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM