Home / Information / CV houtkachels / Buffervaten

Buffervatgrootte berekenen

Bereken hoe snel u uw buffervat kunt verwarmen

Men kan zelf eenvoudig het vermogen bepalen dat nodig is om water (bijvoorbeeld een buffervat) te verwarmen. Hiervoor gebruiken we de formule:

P = m x c x ∆t x 1/3600 (kw)

P = vermogen in kW
m = massa van het medium in kg dat in één uur opgewarmd dient te worden
c = soortelijke warmte in kJ/kg.K
∆t = t2-t1 (eindtemperatuur – begintemperatuur) in °C
ᵨ = dichtheid van het medium (kg/m3); ᵨ = m / V (kg/m3)
c water = 4,187 kJ/kg.K
ᵨ water = 1000 kg/m3d dus 1000 ltr (1m3) water = 1000 kg

Om eventuele warmteverliezen, afwijkingen in de voedingsspanning en weerstand van de verwarmingsspiraal, te compenseren verhogen we het berekende vermogen met een ervaringspercentage van 20%.

P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600 x 1,2 (kW)

Opwarmtijd

Het berekende vermogen “P” is benodigd om “m” kg water in 1 uur, “∆t” op te warmen.
Indien men in een half uur wilt verwarmen dan moet men dus 2 x zo snel verwarmen en dientengevolge moet men dan het berekende vermogen eveneens met een factor 2 vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld

Hoeveel vermogen is er benodigd om 500kg (500Ltr) water in 2 uur 30°C op te warmen?
m = 500kg
c = 4,187 kJ/kg.K
∆t = 30°C

P = 500 x 4,187 x 30 x 1/3600 x 1,2 = 20,94kW

In twee uur is dan 20,96 / 2 = 10,47kW benodigd. Let wel op, dat u rekening houdt met leidingverliezen en afkoeling van het buffervat. Hierdoor is mogelijk iets meer vermogen nodig.